Latest News

Rabu, 08 Februari 2017

Hijab Para Lelaki


Hijab Para Lelaki
MPIMEDIANET- Kebanyakan orang hanya melihat syariat hijab dalam Islam hanya diperuntukan untuk kaum hawa, sehingga banyak orang memandang islam hanya memberikan batasan untuk kaum hawa dan tidak untuk kaum adam. Bahkan banyak non muslim memandang islam adalah agama yang diskrimanatif karena hanya memberatkan syariat hijab hanya untuk para wanita.

Tentang Hijab
      Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Banyak orang yang memahami kata “hijab” hanya diperuntukan kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara berpakaian dan beperilaku yang pantas sesuai dengan tuntunan agama. Jadi hijab tidak hanya sebatas kerudung yang wajib dipakai oleh seorang muslimah. Tetapi hijab adalah berupa tata cara berperilaku dan berpakaiain sebagai bentuk penghalang bagi kaum muslim dan muslimah untuk manjaga dirinya dari suatu yang diharamkan.         

Hijab untuk Perempuan
      Kita ketahui dalam Islam syariat hijab bagi perempuan berdasarkan surat An-Nur ayat 31 yang artinya, “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandanganya dan kemaluanya dan janganlah mereka menampakan perhiasanya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya janganlah menampakan perhiasanya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka. Putra-putra meraka...” . Ayat diatas mengandung kosekuensi bahwa setiap wanita muslimah wajib menahan pandangan dan kemaluanya, serta wajib baginya menutup dirinya dengan kain kerudung sampai kedadanya. Itulah syariat hijab bagi perempuan.

Hijab untuk Lelaki
      Tapi taukah kamu sebelum Allah SWT mensyariatkan hukum hijab bagi perempuan, Allah telah lebih dahulu mensyariatkan hijab bagi para lelaki yaitu tepatnya satu ayat sebelum surat An-Nur Ayat 31 yaitu Surat An-Nur Ayat 30 yang artinya “Katakanlah kepada lelaki yang beriman hendaklah merekan menahan pandanganya, dan memelihara kemaluanya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, seseungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Ayat tersebut mengandung konsekuensi setiap lelaki muslim wajib untuk menahan padanganya dan memberi batas pandanganganya kepada suatu yang haram terutama kepada lawan jenis yang bukan makhramnya.  Sehingga hijab bagi lelaki adalah berupa kewajiban menahan pandanganya dari suatu yang diharamkan baginya terutama lawan jenis yang bukan makhramnya. Itulah syariat hijab bagi lelaki

Hikmah Hijab
      Sehingga sesungguhnya Islam adalah agama yang paling adil, Islam tidak memberatkan suatu syariat hanya kepada suatu kalangan dan memberatkan kalangan lainya. Serta Islam memberikan syariat sesuai dengan keadaanya. Bayangkan saja jika Allah hanya mensyariatkan hijab ini kepada kaum hawa saja, dimana kaum hawa berjuang untuk menjaga dirinya dan kaum adam tidak disuruh untuk menahan padanganya. Tentu itu akan sangat memberatkan bagi kaum hawa yang sedang berusaha menjaga dirinya. Oleh karena itu, himah syariat hijab bagi kaum laki-laki maupun perempuan jika mereka bersama-sama menjalankanya yaitu akan terbentuknya pola masyarakat yang begitu aman dan nyaman. Tidak akan ada namanya pacaran, perselingkuhan, kecemburuan diantara pasangan, pemerkosaan dan lain sebagainya karena para lelaki dan perempuan saling menjaga dan menahan pandanganya.

Penulis : Najah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

mpimedia.net

Jl. Raya Malaka Raya No. 10
Kelapa Dua Wetan, Ciracas
Jakarta Timur